Pedagoger

Barnskötare
Benita Mattson

Avdelning: Gräshoppan

Barnskötare
Britt-Marie Wedin

Avdelning: Myran

Förskolelärare
Eva Ceder

Avdelning: Myran

Barnskötare
Supka Basic

Avdelning: Ekoxen

Barnskötare
Jenny Berggren

Avdelning: Spindeln

Barnskötare
Johan Larsson

Avdelning: Myran

Förskolärare
Sara Cerderberg

Avdelning: Gräshoppan

Barnskötare
Viktoria Söderberg

Avdelning: Gräshoppan

Förskollärare
Jenny Kjellberg

Avdelning: Spindeln

Barnskötare
Malin Pettersson

Avdelning: Spindeln

Barnskötare
Margareta Johansson

Avdelning: Spindeln

Förskollärare
Trude Rosberg

Avdelning: Ekoxen

25 februari 2015