Pedagoger

Barnskötare
Britt-Marie Wedin

Avdelning: Myroxen

Förskolelärare
Eva Ceder

Avdelning: Myroxen

Barnskötare
Supka Basic

Avdelning: Myroxen

Barnskötare
Viktoria Söderberg

Avdelning: Gräshoppan

Förskollärare
Jenny Kjellberg

Avdelning: Spindeln

Barnskötare
Malin Pettersson

Avdelning: Spindeln

Barnskötare
Margareta Johansson

Avdelning: Spindeln

Förskollärare
Trude Rosberg

Avdelning: Gräshoppan

Förskollärare
Catherine Rose

Avdelning Gräshoppan

Barnskötare
Désire Malmberg

Avdelning: Spindeln

Barnskötare
Luciana Söderberg

Avdelning: Gräshoppan

25 februari 2015