Jobba hos oss

Uppsala växer! Idag är vi cirka 100 kommunala förskolor och cirka 1500 medarbetare. Vi räknar med att starta flera nya förskolor inom de närmaste åren. Det innebär att vi också behöver nya medarbetare.

Barn och en vuxen

Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som växer och utvecklas, som håller hög kvalitet och där du kan få mycket stöd i arbetet av kollegor och specialister. Vi satsar också mycket på att du ska kunna vidareutveckla dig i jobbet, oavsett på vilken nivå du arbetar. Läs mer och hör av dig, du är välkommen!  

Första ingången för många till oss är Vikarieförmedlingen.
Läs här om du vill veta mer och lämna en intresseanmälan.

Här kommer du direkt till lediga tjänster uppsala.se/lediga jobb

Som anställd hos oss får du mycket stöd i arbetet
Inom den kommunala förskolan finns specialistroller som stöttar förskollärare och barnskötare i arbetet. Du kan få stöd från specialpedagoger men också från logopeder eller psykologer, som vi anlitar externt genom samarbetsavtal. Ledningsgruppen och staber för ekonomi, HR och kommunikation bidrar med sina specialkunskaper som stöd för förskolans rektorer.  

Kompetensutveckling och utbildningar

Du har möjlighet att utvecklas i ditt arbete och i din profession genom att delta i olika kompetensutvecklingsinsatser, både internt och externt.

 

För dig som barnskötare

Utbildning till barnskötare genom Vuxenutbildningen

Genom Vuxenutbildningen kan du studera till barnskötare, en utbildning där du har lärarledda lektioner två dagar i veckan. Övrig tid studerar du på egen hand utifrån en studiehandledning. 
Läs mer om barnskötarutbildningen här  

 

Webbaserad handledarutbildning för barnskötare

Du som är utbildad barnskötare kan via Skolverket gå en webbaserad utbildning på distans för att kunna handleda elever från barnskötarutbildning under deras praktikperiod.
Läs mer om handledarutbildningen på Skolverkets webbplats

För dig som förskollärare

Handledning för dig som är nyexaminerad förskollärare

Kommer du till oss direkt från din utbildning erbjuder vi alltid en ettårig handledning i grupp, som ett led i introduktionsperioden. Den innebär att gruppen träffas fem gånger per termin cirka 1,5 timme per gång.

Handleda lärarstudenter

Som mer erfaren förskollärare har du möjlighet att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på din förskola. Är du intresserad kan du erbjudas en kort introduktionsutbildning i handledning på fyra timmar eller en längre handledarutbildning om 7,5 hp, båda genom Uppsala universitet. 

Undervisning i förskolan 7,5 hp

I samarbete med Skolverket och Uppsala universitet kan förskollärare gå kursen Undervisning i förskola. Kursen är på grundnivå och har till syfte att stödja förskolan i införandet av den nya läroplanen Lpfö18. Centralt i kursen är att deltagarna diskuterar innebörder i, och relationen mellan, begreppen utbildning, undervisning och lärande. Dessutom problematiseras undervisning i relation till förskolans tradition med fokus på lek, omsorg, skapande och värdegrundsarbete.

Andra utbildningar

Som förskollärare kan du gå vidare och utbilda dig till rektor. Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 7,5 hp, kan vara första steget. Utbildningen som erbjuds genom Uppsala universitet är en kompetensutveckling för skolledare men även för andra ledaruppgifter inom skola och förskola.

Du kan även läsa vidare på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet och efter magisterexamen söka till forskarutbildning.

Forsknings- och utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt i samarbete med Uppsala universitet

En gång om året kan förskollärare/lärare inom de olika skolformerna ansöka om att vara med i ett utvecklingsprojekt som bedrivs i samarbete med Uppsala universitet. Projektet ger möjlighet att reflektera och pröva sin undervisning i nya eller pågående projekt. En handledare tilldelas projektet i form av en lektor.

Läs mer om utvecklingsprojekt på Pedagog Uppsala.[FU1]

Hitta förskola och familjedaghem:
Hitta förskola och familjedaghem - Uppsala kommun

 

Här hittar du UL Upplands lokaltrafik

Här hittar du Uppsala Bostadsförmedling

 

 

Uppdaterad: