Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter IngMarie Jonsson och nås på telefonnummer 018-727 63 85

11 januari 2016