Skollag och läroplan

Vi arbetar utifrån Skollagen och Läroplan för förskolan, Lpfö18.
Läroplanen gäller fr.o.m 1 juli 2019