Introduktion i förskolan

Hur gör vi och hur tänker vi?

När du har tackat ja till platsen kommer vi att bjuda in dig till ett möte. Vi kommer då att berätta om verksamheten, vår introduktion och vårt arbetssätt.

Vi tillämpar föräldraaktiv heldagsintroduktion vilket innebär att du och ditt barn är tillsammans med oss under några dagar så att du och ditt barn får möjlighet att lära känna oss pedagoger och vår verksamhet. 

Uppdaterad: