Verksamhet & Pedagogik

Vårt arbetssätt

Vi på Kims förskola vill skapa en verksamhet med leken i centrum, utifrån barnens idéer, erfarenheter och intressen. Där barnen ges möjlighet att utveckla sitt eget tänkande och fantasi. Pedagogerna lyssnar och ger barnen möjlighet att berätta, reflektera och samtala samt lösa problem enskilt och i grupp. Grundtanken är att barnen själva ska hitta sina svar. Barnen ges möjlighet att skapa sin egen kunskap tillsammans med varandra och med oss vuxna. 

För att uppnå detta arbetar vi med projekt i mindre grupper. Barnen utforskar ämnet tillsammans med pedagogerna. De frågor som då uppstår, styr tillsammans med målen i läroplanen, projektets riktning. Vi dokumenterar projektarbetet löpande.

Vi ser miljön som en betydande faktor för barns utvecklig och lärande, dvs. en tredje pedagog. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barngruppens behov och intressen. 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet & Pedagogik